Om kiropraktik

Kiropraktorn behandlar olika funktionsstörningar och smärttillstånd i muskler och leder. Exempel på sådan kan vara nackspärr, utstrålande smärta, domningar i armar och händer, ryggskott eller ischias. Kiropraktorn letar efter rörelseinskränkningar i kroppens leder och obalans i musklerna. I alla leder finns det känselkroppar, så kallade receptorer, som påverkas av ledernas rörelse, som via nervsystemet kan modifiera musklernas spänning för att vi ska kunna röra oss balanserat.

Förenklat kan man säga att en leds rörelseförmåga starkt kan påverka graden av spänning i de muskler som arbetar med leden. Rörelseinskränkningar i en led kan ofta skapa överrörlighet i närliggande leder som kompensation. Dessa överrörligheter ger lätt irritation och smärttillstånd. Det är därför av stor vikt att det finns normal rörlighet och balans i kroppens leder och muskler.

Behandlingen består oftast av manipulation, dvs att leden förs till sitt inskränkta ytterläge där kiropraktorn utför en mycket kort och snabb impuls för att återställa ledens normala rörelseomfång.

För att kunna utesluta allvarligare sjukdomstillstånd, som behöver traditionell läkarvård, använder kiropraktorn ortopediska och neurologiska tester samt lägger stor vikt vid patientens sjukdomshistoria. Ibland behövs kanske röntgen eller laboratorieprover.

Ett gott samarbete med den övriga sjukvården är viktig för att patienterna skall få rätt typ av behandling.