Utbildning

Jag har varit yrkesverksam som kiropraktor sedan examen från Skandinaviska Kiropraktor Högskolan 1995. Då var utbildningen på fyra år och innefattade 160 poäng. Numera är den femårig, varpå jag valt att komplettera min utbildning med att läsa in det femte året. Detta blev fullbordat i augusti 2004.

Legitimering

Utbildningen är granskad av Socialstyrelsen vilket tillsammans med en del andra kriterier, som skall vara uppfyllda givit min legitimationen. Ämnena jag läst, är de basmedicinska, samt tillika en stor del kiropratisk teori. Utbildningen varvades de sista åren med en patientpraktik.

Utöver detta arrangerar Kiropraktiska föreningen, i vilken jag är medlem, kontinuerligt fortbildande kurser.